В ретроспективному дослідженні ААД виникала на 3-4 день використання антибіотиків, її тривалість була 8-10 днів при кількості дефекацій від 4 до 6 разів на добу.

Частота виникнення ААД - 4,6- 19,3% (в середньому 12%)

ААД частіше зустрічається:
1) при використанні декількох антибіотиків
2) у похилих людей
3) у пацієнтів зі зниженим імунітетом
4) хірургічних та нефрологічних хворих


ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АНТИБІОТИКОАСОЦІЙОВАНОЇ ДІАРЕЇ
ААД частіше викликають антибіотики широкого спектру дії:
Lembcke E.A. Antibiotic-Associated Diarrhea: Therapeutic Aspects and Practical Guidelines - an Interdisciplinary Approach to a Common Problem / Praxis/ - 2003. - Vol.92. - P.809-816
Пробіотики необхідні при:
1) Тривалій антибіотикотерапії
2) Повторному лікуванні антибіотиками
3) Комбінації декількох антибіотиків
4) Застосуванні антибіотиків, які виводяться з жовчю


5) У пацієнтів молодше 6-ти років та старше 65-ти років
6) У хворих з хронічними захворюваннями ШКТ
7) При тяжких основних захворюваннях
8) При імунній недостачі
9) При хірургічних втручаннях на ШКТ
10) При тривалій госпіталізації
ПОКАЗАННЯ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОБІОТИКІВ ЗГІДНО ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
ДОКАЗИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЇ ПРОБІОТИКІВ (ІМУНОБІОТИКІВ) НА ІМІНУТЕТ БУЛИ ОТРИМАНІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ, НАПРАВЛЕНИХ НА ПРОФІЛАКТИКУ ГОСТРИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ОРЗ, ЗИМОВА ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ), А ТАКОЖ В РОБОТАХ, ЩО ОЦІНЮВАЛИ ВІДПОВІДЬ АНТИТІЛ НА ВВЕДЕННЯ ВАКЦИН
http://www.cochrane.org/CD006895/ARI_probiotics-live-micro-organisms-to-prevent-upper-respiratory-tract-infections-urtis-for-example-the-common-cold

Probiotics (live micro-organisms) to prevent upper respiratory tract infections (for example, the common cold)

Hao Q, Lu Z, Dong BR, Huang CQ, Wu T
Published Online: September 7, 2011
Authors' conclusions:
Probiotics were better than placebo in reducting the number of participants experiencing episodes of acute URTIs, the rate ratio of episodes of acute URTI and reducing antibiotics use. This indicates that probiotics may be more beneficial than placebo for preventing acute URTIs. However, the results have some limitations and there were no data for older people.

de Vrese M., Winkler P., Rautenberg P. et al. Effect of Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus on common cold episodes: Double blind, randomized, controlled trial// Clinical Nutrition. 2005. Vol.24. P.481-491.
Wrincler P., de Vrese M., Laue Ch., Schremenmeir J. Effect of dietary supplement probiotics bacteria plus vitamins and minerals on common cold infections and cellular immune paraneters // Int. J. Clin. Pharmacol. Therapeutics. 2005. Vol.43 (7). P.318-326/

Korean J Fam Med. 2013 Jan; 34(1):2 - 10.doi: 10.4082/kjfm.2013.34.12. Epub 2013 Jan 28.
The effect of probiotics on prevention of common cold: meta-analysis of randomized controlled trial studies.
Kang EJ, Kim SY, Hwang IH, Ji YJ.